Privacy Statement

Privacy- en Cookiebeleid

Disclaimer & Privacy- en Cookiebeleid
Op het gebruik van de website van K&M Kooyman Promotions zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Door u toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website K&M Kooyman Promotions stemt u in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

De informatie op deze website wordt door K&M Kooyman Promotions met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. 
Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie.
K&M Kooyman Promotions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie, uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website dan wel virussen die via of door de website worden verspreid.

De website van K&M Kooyman Promotions bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door K&M Kooyman Promotions worden beheerd. 
Deze zijn door K&M Kooyman Promotions te goeder trouw geselecteerd en opgenomen ter informatie van de gebruikers van haar website. K&M Kooyman Promotions geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

K&M Kooyman Promotions kan niet garanderen dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij K&M Kooyman Promotions en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van K&M Kooyman Promotions niet toegestaan.


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden hier inzien en opslaan.

Alle op deze website genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

PRIVACY- EN COOKIEBELEID
Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die aan K&M Kooyman Promotions worden aangeboden of die K&M Kooyman Promotions verwerkt.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij verzoeken u om ons privacy beleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. 
Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en waar nodig voor het uitvoeren van uw verzoek of onze overeenkomst, doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in ons privacy beleid.

Ons privacy- en cookie beleid kent 3 delen.

Het eerste deel van het beleid heeft betrekking op persoonsgegevens van (potentiële) klanten en leveranciers. Het tweede deel heeft betrekking op persoonsgegevens van onze andere relaties. 
Het derde deel is het algemene deel, dat betrekking heeft op persoonsgegevens van alle relaties.

Deel 1: Privacy beleid met betrekking tot (potentiële) klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens wanneer u (potentiële) klant, leverancier of opdrachtnemer van ons bent:

Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Direct marketing
Als u bij ons bestelt of als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die materialen en producten aan ons leveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren en zendingen versturen. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

 

 

 

 

  

Deel 2: Privacybeleid met betrekking tot relaties die geen (potentiële) klant of leverancier zijn.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens wanneer u geen (potentiële) klant of leverancier van ons bent:

Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat u hier toestemming voor heeft gegeven dan wel omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Wij verwerken de volgende gegevens: naam, adres en contactgegevens en wanneer nodig telefoonnummers.

Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van onze onderneming. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde doeleinden geen uitvoering kunnen geven.

Direct Marketing
Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen

Doorgifte aan derden:
Wij maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw order bij u of bij het, door u doorgegeven, adres te laten bezorgen. Wij of de partijen waar wij de orders onderbrengen maken gebruik van de diensten van diverse vervoerders voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, contact- en woonplaatsgegevens en in enkele gevallen ook telefoonnummers met de vervoersmaatschappijen delen.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Accountview. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. 

 

 

 

 

 

 

 

Deel 3: Algemeen deel privacybeleid

Recht op informatie en contact

U hebt het recht op gratis informatie over de gegevens die over ons zijn opgeslagen, evenals het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Voor vragen over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via info@kooymanpromotions.nl

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Onze website maakt gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit doen wij om informatie te verzamelen over uw internetgedrag.

Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Contactadres

Alle vragen of opmerkingen over ons privacy beleid en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan:

K&M Kooyman Promotions
Blikveldweg 90
1359KE  Almere

info@kooymanpromotions.nl